FM-200 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

FM-200 gazlı yangın söndürme sistemi nedir ve ne amaçla kullanılırı açıklayacak olursak; korunması açısından yüksek değerli varlıkların bulunduğu bilgi işlem merkezleri, iletişim sistemi merkezleri, tarihsel ve sanatsal değeri çok yüksek olan eşyalar, medikal malzemelerin bulunduğu depolar, trafo ve elektrik pano odaları, laboratuvarlar, insan hayatının söz konusu olduğu yerler ve yangın güvenliği açısından çok önemli olan alanlarda bir yangın oluşması durumunda her bir saniye çok değerlidir. Bu saymış olduğumuz noktalarda yangının algılanıp 10 sn. gibi bir süre içerisinde söndürülmesi için Fm-200 gazlı yangın söndürme sistemleri kullanılmaktadır. FM-200 gazı halon 1301 gazının kullanımının yasaklanmasından sonra en yaygın kullanılan yangın söndürücü gazdır. Fm-200 gazı uygun konsantrasyonda kullanıldığı takdirde insan hayatı açısından risk yaratacak hiç bir etkisi yoktur.

FM-200 Sistem Şeması

 

FM-200 Proje Şeması


FM-200 gazı ile korunacak olan hacim NFPA 12 ve ISO 14520 standartlarına göre söndürülecek olan hacmin büyüklüğü dikkate alınarak hacime göre gerekli gaz miktarı ve boru çapları hesaplaması yapılır. Bu işlemler bilgisayar ortamında hesaplanmaktadır. FM-200 gazlı söndürme sistemi elektronik ve mekanik aksam olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Elektronik kısımda bir yangın söndürme paneli (kontrol paneli) ve korunacak hacme konan crose (çapraz zonlu) yangın algılama dedektörleri, boşaltma ve durdurma butonları, flaşör ve sirenlerden meydana gelir. Elektronik kısım bütün elemanları ile sistemin beynidir. Yangın algılamayı ve FM-200 tüpünü korunacak olan hacime boşaltmayı sağlar.

Mekanik kısım ise FM-200 yangın söndürücü gazın bulunduğu tüp, slenoid valf , oda içerisinde yapılan fm-200 gazı boruları, nozullar, basın valfi, manuel boşaltma ekipmanları ve diğer mekanik kısımlardan meydana gelir. Mekanik kısım vasıtası ile korunacak olan hacimdeki yangın söndürülür. Mekanik kısım elektronik kısım tarafından kontrol edilmektedir. Mekanik kısımda odanın hacmine ve Fm-200 tüpünün bulunduğu noktaya göre boru çaplarının doğru seçilmesi önemlidir. Yanlış boru çapı seçimi Fm-200 gazının boşalmasını geciktirecek ve yangının sönmemesine sebep olacaktır. Yine Fm-200 gaz hesabının yanlış yapılmasında ise kullanılacak gaz miktarının düşük seçilmesi yangının sönmemesi ile kullanılacak gaz miktarının fazla seçilmesi ise ortamda bulunabilecek canlılar açısından risklere neden olmaktadır.

 

 • Renksizdir, kokusuzdur ve yalıtkan bir söndürme aracıdır.
 • Ozonu yok etme katsayısı sıfırdır, atmosferik ömrü 31-42 yıldır.
 • Fiziksel olarak söndürme yapar.
 • Gaz boşalması sonrası artık bırakmaz, temizliğe ihtiyaç yoktur.
 • İnsan bulunan mekanlarda güvenle kullanılabilir.
 • En yaygın kullanılan Halon 1301 alternatifidir.
 • Ekonomiktir ve az yer kaplar.
 • 0 ile 40 C’ye kadar ortamlarda kullanılabilir.
 • Tek veya çok sayıda silindirler kullanılabilir.
 • 25 veya 42 bar silindir basıncı ile stoklanabilir.
 • 13, 30, 50, 80, 120, 150, 180 lt kapasitelerde silindirlerde stoklanabilir (Kapasiteleri firmalara gore değişkenlik gösterebilir)
 • Boşaltım süresi 10 saniyedir.
 • Kullanıldığı yerler; Bilgisayar Odaları, Elektrik Dağıtım Odaları/ Merkezleri, Yüksek tavanlı endüstriyel mekanlar, Değerli Malzeme Depoları, Arsivler, Müzeler, telefon santralları, Petrol ve Gaz Endustrisi, Turbin Kabinleri vb.